LAMBERTS

پروفیل U شکل شیشه ای LAMBERTS آلمان را می توان نوآوری بزرگ ده سال اخیر در نمای شیشه ای دانست به گونه ای که در سال 2008 از طرف American Institute Of Architects) AIA ) به عنوان محصول ساختمانی برگزیده سال انتخاب گردید.

این کمپانی با تولید شیشه های U شکل توانست ضمن حذف هرگونه فریم فلزی و آلومینیومی شیشه هایی با طول 7 متر تحول بزرگی در نمای شیشه ای ایجاد نماید. LAMBERTS به صورت تک جداره و یا دو جداره برای دیوار خارجی و داخلی ساختمان استفاده می شود. عایق بسیار خوب گرما، سرما و قابل استفاده در تمامی شرایط آب و هوایی می باشد.

این محصول می تواند به صورت تک جداره، دیوار شیشه ای به ضخامت 75 میلی متر ایجاد نماید.

رفتار آن در مقابل زلزله، مقاومت و آسیب پذیری آن از تمامی نماهای شیشه ای موجود بهتر و امن تر می باشد.

این نمای شیشه ای می تواند خاصیت جذب انرژی خورشید (Solar System) را نیز داشته باشد.

این شیشه به صورت رنگی ، مات، شفاف و با شفافیت ممتاز (Low Iron Glass) نیزعرضه می گردد.